Geloof & Identiteit

We geloven in God als schepper van hemel en aarde. Zijn Zoon Jezus is in gehoorzaamheid aan Zijn Vader naar deze wereld gekomen om de relatie tussen God en ons mensen te herstellen door in onze plaats te sterven. Alleen als we als mens persoonlijk belijden dat Jezus Zijn leven heeft gegeven in onze plaats, dan hebben we na dit leven hier op aarde een eeuwig leven bij God in de hemel. Dit laten we nu zien in ons leven hier op deze aarde, we leven als kinderen van God en tegelijk maken we deel uit van de wereld waarin we leven.

We geloven en ervaren dat God ieder mens uniek heeft gemaakt, er zijn geen twee mensen het zelfde. We zijn dus allemaal unieke creaties van God. Dit betekent dat we niet allemaal het zelfde over de dingen van het leven denken. We hebben soms ons eigen inzicht vanuit wie we zijn, gevormd door opvoeding en gebeurtenissen in ons leven en ons karakter. We vinden dit een meerwaarde als gemeente. Het leert ons om na te denken over wie we zijn, wat we vinden en het leert ons om met elkaar om te gaan ook als er verschillen van inzicht zijn.

Maar wat ons bindt, noemen we de kernwaarden van onze gemeente. Dit maakt dat we ook als gemeente uniek zijn in het christelijk landschap van kerken en gemeenten binnen Gorinchem en omgeving. Dit is onze identiteit als gemeente.

Onze kernwaarden :
Liefdevol – Niet omdat het moet, maar omdat we het willen én liefde ontvangen.
BijbelgetrouwHet woord van God waarop de gemeente is en wordt gebouwd.
ActueelEigentijds in vorm en qua inhoud relevant voor het leven nu.
OngedwongenRuimte om jezelf te zijn, de liefde dwingt niet.
DienstbaarEen “brede kerk” die oog heeft voor haar omgeving, de bewoners en bezoekers van de binnenstad.

Missieverklaring

“We willen een gemeente van Jezus zijn waar iedereen zich op z’n gemak kan voelen en die aansluit bij het dagelijkse leven. Om Hem en elkaar in een ongedwongen omgeving te ontmoeten en met de lessen uit de Bijbel te groeien in Zijn liefde. Daaruit organiseren we kleine activiteiten binnen en buiten de kerk, omdat we er voor elkaar willen zijn én voor de mensen in de Gorcumse binnenstad. Welkom!”

Samenkomsten

We komen iedere zondag samen om 10.00 uur in onze kerk, Rehobothkerk, Drie Koningstraat 2, Gorinchem.

Iedereen die samen met ons deze diensten wil vieren is welkom. In onze samenkomsten is plaats voor lofprijs, aanbidding, getuigenissen, onderwijs en het woord van God; de Bijbel. De samenkomsten duren ongeveer 1 ½ uur.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Gemeentestructuur

Onze gemeente bestaat uit gemeenteleden. Het  begrip “leden” gebruiken we zoals Paulus dit omschrijft  in 1 Korintiërs 12. Dit houdt in dat iedereen een actieve plaats heeft in de gemeente. Om de verschillende taken ordelijk te laten verlopen hebben we groepshoofden. Zij coördineren de verschillende taakgroepen zoals Groei, Uitstappen, Aanbidding, Zorg, Perspectief en Praktisch.

De gemeente kent een kleinere vorm waarin we bij elkaar komen, de kringen. Dit zijn groepen die om de andere week bij gemeenteleden thuis samenkomen. Binnen de kring is er zorg en aandacht voor elkaar. De kringleider is het eerste aanspreekpunt als er hulp nodig is of als er een bijzonderheid is zoals verjaardagen, geboorte, jubilea enz. Maar ook bij ziekte, moeiten en overlijden.

Tijdens de samenkomst is er voor de allerkleinsten van 0 tot 4 een crèche. Voor de baby’s zijn er boxen en bedjes beschikbaar. Voor de wat grotere is er gelegenheid om te spelen of te knutselen.

De wat oudere kinderen zijn opgedeeld in de Oogappels ( groep 1 t/m 3 ) en de Kanjers ( groep 4 t/m 8 ). Zij blijven tot de collecte in de dienst. Hierna hebben ze hun eigen zondagschool  beneden totdat de dienst is afgelopen. Ze volgen dan hun eigen programma waarin een bijbelgedeelte behandeld wordt in een verhaal en vervolgens wordt uitgewerkt in een knutselwerkje of spel.

Voor de tieners is er de Salt jeugdgroep. Deze groep werkt samen met jeugd uit andere gemeenten in Gorinchem waardoor er een mooie uitwisseling is van leiding en invullingen van de avonden. De groep komt op verschillende avonden bij elkaar, vrijdag- zaterdag- of zondagavond.

De eindverantwoordelijkheid van de gemeente ligt bij de oudsten. Zij dragen zorg voor de gemeente als geheel en zoeken in de wijsheid die God hen geeft naar de juiste richting en accenten om de gemeente te doen groeien in geloof en nieuwe mensen te bereiken met de boodschap van Jezus.

Zending

De grote opdracht van Jezus aan zijn discipelen -en daarmee ook aan ons- was “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen”. Matt. 28 vers 19 HSV.

Vanuit deze opdracht is het ons verlangen mensen te vertellen wie Jezus is en wat Hij voor ons als Christen heeft betekend en nog steeds betekent in ons dagelijkse leven.

Dit doen we als gemeentelid door bij gelegenheid mensen in onze omgeving te vertellen van Jezus. Maar ook als gemeente brengen we deze boodschap naar buiten in de binnenstad van Gorinchem door op straat aanwezig te zijn met Kerst, Pasen of andere momenten. Om deze boodschap nog verder te brengen dan Gorinchem is ons verlangen om één zendeling / zendingsechtpaar uit te zenden om zo het evangelie van Jezus te vertellen op plaatsen waar dit normaal niet verteld wordt.

Dit met de bedoeling dat mensen niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben bij God.

Binnen de gemeente is er een zendingscommissie. Vanuit een jaarlijks budget steunen zij verschillende initiatieven welke vanuit de gemeente worden voorgedragen.