Bestuur

Als rechtsvorm heeft onze gemeente een stichting. De officiële naam is Stichting Christen-gemeente.

Gegevens stichting
Naam : Stichting Christen-Gemeente
Inschrijving K.v.k. : KvK-nummer 41119273
Adres : Drie Koningenstraat 2
Postcode, plaats : 4201JR Gorinchem

Bestuur
Voorzitter : Adelin Maurice
Penningmeester : Adelin Maurice
Secretaris : Co Sprong
Bestuurslid : Wim Platschorre

Financiën & Giften

De Christen-gemeente is een stichting en is voor het overgrote deel afhankelijk is van giften. Een klein deel van de inkomsten komt uit de verhuur van het gebouw. Hierbij hebben we het uitgangspunt dat verhuur moet aansluiten bij onze identiteit.

De gemeente heeft een ANBI-status waardoor giften welke overgemaakt worden aan de gemeente verwerkt kunnen worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor het overmaken van giften kun je gebruik maken van het rekeningnummer  NL29RABO 03.95.00.37.09 t.n.v. Stichting Christen-gemeente

ANBI-Status

De Christen-gemeente is een ANBI geregistreerde instelling. Dit is een afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften overgemaakt aan een ANBI-geregistreerde instelling zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Inschrijving

Naam instelling : Stichting Christen-gemeente

Vestigingsplaats : Gorinchem

Inschrijfdatum : 01-01-2008

RSIN : 006319142  ( Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Adres : Rehobothkerk, Drie Koningenstraat 2, 4201 JR  GORINCHEM

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het bouwen en onderhouden van een gemeenschap met een christelijke identiteit. Dit door het openstellen van het kerkgebouw Rehobothkerk voor de hieronder beschreven activiteiten. De samenkomsten op de zondagen zijn voor iedereen toegankelijk. De overige activiteiten zijn toegankelijk voor de gemeenteleden en vaste gasten.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor geleverde diensten. Gemaakte onkosten worden vergoed op basis van declaratie.

De Stichting heeft geen directie of personeelsleden in dienst.

Huidige activiteiten

De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het houden van wekelijkse erediensten in de Rehobothkerk, Drie Koningenstraat 2 te Gorinchem. Tevens zijn er diensten op Christelijke feestdagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerst. De preken van deze samenkomsten worden gepubliceerd op de website.

Doordeweeks zijn er samenkomsten in kleiner verband, zogenaamde Kringen.

Hiernaast zijn er incidentele gemeenteactiviteiten op het gebied van evangelisatie, zending enz.

Financiële verantwoording

De Stichting stelt jaarcijfers op per kalenderjaar.

Hier vindt u de financiële verantwoordingen van de laatste jaren.

Het verslag over het boekjaar 2020 is voorlopig daar er nog geen decharge is verleend.

Beleidsplan Stichting Christen-gemeente Gorinchem

Om duidelijk te maken wat we als stichting doen, wat onze activiteiten en doelen zijn, kunt u hier het beleidsplan inzien.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze contactpagina.